oktober 2016

Jordbävningens effekt på elevernas utbildning

När en naturkatastrof inträffar som det har gjort här där jag befinner mig – på en plats där det inte finns redan givna lösningar –  faller det mesta ihop. Nu har det gått tre veckor sedan jordbävningen inträffade här i Bukoba. Jag gör alltså min praktik på Nyakato Secondary School, som drabbades hårt av skalvet. Elevernas sovsalar raserades vilket resulterade … Läs mer

Ämneslärarstudent 1