Lärarstudentbloggen

Här bloggar lärarstudenter om livet som student och framtidens skola

Halvvägs i mål

Förutom att våren har kommit till Skåne, och säkert stora delar av landet, har vi nu haft inlämning av halva examensarbetet och handledning på LUX. Det är alltid skönt att få bekräftelse från sin handledare och de andra i handledargruppen att man inte är helt ute och cyklar, utan på väg i rätt riktning. Så nu andas jag ut lite grann. Jag har fått ihop en inledning, ett metod-avsnitt, en del teori och jag har även sammanställt resultatet från mina intervjuer. Men det återstår en hel del arbete, så det är bara att kavla upp ärmarna!

Jag har genomfört kvalitativa semistrukturerade (alltså ganska fria) intervjuer med sex lärare i svenska och svenska som andraspråk under min praktikperiod. I intervjuerna har lärarna fått berätta om sina erfarenheter av att undervisa i de två svenskämnena. Hur upplevs grupperna i de olika ämnena? Vilka är egentligen de största skillnaderna när det kommer till deras behov och förutsättningar? Hur fungerar uppdelningen i de två ämnena? Och vilka attityder finns det till svenska som andraspråk?

Egentligen består mitt examensarbete av en litteraturstudie där jag analyserar läroplanstexter och andra dokument som ramar in skolans verksamhet. Men under min praktik kände jag ändå att jag ville få in ett mer verklighetsförankrat perspektiv, och det kändes dumt att inte ta till vara all den erfarenhet som fanns på min praktikplats. Så tanken är att analysera de skolpolitiska dokumentens diskurser och se hur de stämmer överens med den bild av verkligheten som mina intervjuade lärare målar upp. Det handlar inte om att höra vad lärarna säger om läroplanen eller hur väl de uppfyller det som står där, utan om att se hur kompatibla dokumenten är med just den situation som dessa lärare befinner sig i. Det blir intressant att se var det landar i slutändan.

/Gabriella