Lärarstudentbloggen

Här bloggar lärarstudenter om livet som student och framtidens skola

Ämneslärarutbildningen

Ämneslärarutbildningen med det bästa av två världar!

Institutionen för utbildningsvetenskap utbildar ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Institutionen har det övergripande ansvaret för ämneslärarutbildningen inom Lunds universitet. Som ämneslärarstudent på det långa programmet studerar du både på institutionen för utbildningsvetenskap och på andra ämnesinstitutioner. Som ämneslärarstudent på den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) har du redan läst ämnena innan du börjar, och då studerar du i tre terminer på institutionen för utbildningsvetenskap. Dessutom ingår för både det långa programmet och KPU:n så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där man som student möter sitt framtida yrke på en skola.  Vårt mål är att bli Sveriges bästa lärarutbildning och att utbilda de mest anställningsbara lärarna!

 LU